1978

Manlapud Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

1978, taon ya kasumpal na 1977.

Saray Agawa

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Saray Inianak

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Manny Pacquiao

Saray Inatey

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December